Nahrávám...

Zahrádka u ŘD Praha 5/2

o nás » Zahradní realizace » Zahrádka u ŘD Praha 5/2

K realizaci

Zahrádka (40m2 + 20m2 dřevěná terasa) založená u novostavby ŘD – přáním investorů byl herní koutek s pískovištěm, trávníková plocha poskytující dostatečný prostor pro hry a zábavu nejmladšího obyvatele domu a přiměřená zelená bariéra zvyšující soukromí na pozemku,               ale nikoliv totální optická bariéra zcela odřezávající zahrádku od okolní zeleně. Další nezbytností bylo podchycení terénního stupně mezi tímto           a sousedním pozemkem.

Aby byla travní plocha celistvá, byla komunikace spojující terasu se zahradní brankou umístěna do těsné blízkosti kamenné zídky a herního koutku podpírajících terénní stupeň. Vzniklý centrální trávníkový prostor byl již jen po zbylém obvodu doplněn listnatými dřevinami, které se druhově prolínají s výsadbou na sousedním pozemku – ideou této i sousední výsadby je jednolitý pás zeleně, který plynule přechází z pozemku na pozemek, působí celistvým neroztříštěným dojmem a zároveň tvoří přiměřenou optickou bariéru mezi parcelami.

K vydláždění cesty byl použit lomový kámen, rovněž ke stavbě podpůrné zídky a herního koutku. Celek byl zkombinován s kamennými koryty           ze stejné horniny.

Použitý materiál – žula (Kozárovice)