Nahrávám...

arboristické služby

o nás » arboristické služby

Nabídku arboristických služeb a prací lze rozdělit do následujících okruhů:

Výsadba stromů na trvalé stanoviště:

Posouzení stanovištních podmínek, možnosti jejich zlepšení, vhodná volba taxonu na dané stanoviště, dodání stromů, realizace výsadby stromů, často zanedbávaná                     a podceňovaná následná povýsadbová péče.

Péče o konkrétní stávající dřeviny:

Vizuální posouzení aktuálního stavu dřeviny, návrh pěstebních opatření, realizace pěstebních opatření, u komplikovaných případů zajištění přístrojového měření.

Péče o soubor dřevin v rámci sídla:

Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření, stanovení priorit, výhled do budoucna.

Ochrana dřevin při stavební činnosti:

Návrh ochranných opatření, realizace ochranných opatření, monitorig stromů poškozených stavební činností a návrh pěstebních opatření na zlepšení jejich stavu.

Veškeré práce provádím s respektem k platné legislativě a arboristickým standardům AOPK.

Český certifikovaný arborista - úroveň Konzultant.